Revitaliseren door muziek.

Buiten StPV georganiseerd

Waar?

De locatie is altijd weer een verrassing.

Info of aanmelden

Mail ons

Dat muziek een helende werking heeft weet iedereen. Echter, niet iedereen heeft een instrument, of kan een instrument bespelen. Dat gezegd hebbende, is de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van percussie en in dit geval de Djembé, een zeer effectief middel gebleken voor nauwe verbondenheid, samenwerking, afstemming en eenheid binnen een groep.

Binnen een korte tijd ontstaat er een swingend ritme. Het vormen van een drumcirkel is een eeuwenoud ritueel en zou vele mentale, maar ook fysieke voordelen bieden. Denk aan het opheffen van angsten, spanningen en het verminderen van stress. De Djembé is het ideale instrument om te gronden. Met beide voeten op aarde te komen, het ritme te voelen in je buik en je eigen kracht te ervaren.

“Muziek maken ontspant en prikkelt de hersenen.”

Via onderstaande links kom je op verschillende sites en kun je lezen wat het maken van muziek doet met de hersenen.
Muziek en het brein – Nederlands Herseninstituut
De Hersenstichting over Muziek
Waarom muziek goed is voor ons brein.
Muzikale emoties, hoe muziek ons brein beïnvloed

Activiteit

Het is de bedoeling om collega’s groepsgewijs in het kader van ‘Revitaliseren door muziek’ de mogelijkheid te bieden om samen met behulp van percussie muziek te maken in de vrije natuur. (Indien het weer het toelaat; anders gaan we binnen letterlijk ‘aan de slag’) We beginnen met de kennismaking met de Djembé. Er is een drietal technieken die gebruikt worden waarmee een ritme gemaakt kan worden. De Bass, Slap en Tone. Er ontstaat snel een ritme. Door verschillende beats samen te spelen en door af te stemmen op elkaar vindt het geheel automatisch een balans

Frequentie

In eerste instantie 1 keer per maand een dagdeel. De bedoeling is dat op termijn gaan uitbreiden.

Deelname criteria

Je komt met eigen vervoer naar de afgesproken locatie. Alle locaties zijn prikkelvrij. We hebben ons eigen materiaal dus je hoeft geen Djembé te hebben; als je die wel hebt dan mag je hem natuurlijk meenemen als je dat wilt, daar ben je uiteraard vrij in.

Beoogd effect

We kennen allemaal wel een muziekstuk of een lied of dans dat ons ontroert en waar we graag naar luisteren of kijken. Door met maken van muziek wordt het stofje dopamine aangemaakt. Dit stofje zorgt voor een gelukzalig gevoel. Als we muziek maken in groepsverband dan komt de stof oxytocine vrij. Dit is ook een geluks-stofje dat zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Het maken van muziek vormt dus cohesie in de groep en maakt veel energie en mogelijk ook emoties los. Het zorgt tegelijkertijd voor ontspanning en het is een natuurlijke manier om stress en spanningen los te laten. “Door je over te geven aan het geheel ervaar je dat het geheel meer betekent dan de som der delen.”

Voorwaarden

Ervaring is niet nodig. Iedereen kan leren om Djembé te spelen, omdat het een echt gevoelsinstrument is. Djembé is geschikt voor alle leeftijden en niveaus.

Kosten

Omdat de Stichting Politieveteraan deze activiteit vanuit de doorontwikkeling als een pilot oppakt, zijn er geen kosten aan verbonden. Vervoer dient wel voor eigen rekening te worden genomen. Koffie en/of thee is inbegrepen. Wellicht een vrijwillige bijdrage door een donatie te doen aan de Stichting via deze Donatie link

Hoe aanmelden

djembe@stichtingpolitieveteraan.nl