Revitaliseren door muziek.

Door StPV georganiseerd

Waar?

Verzameling bij SBB Jagershut te Zeewolde.

Geplande datum

14/06/2024 13:00

Dat muziek een helende werking heeft weet iedereen. Echter, niet iedereen heeft een instrument, of kan een instrument bespelen. Dat gezegd hebbende, is de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van percussie en in dit geval de Djembé, een zeer effectief middel gebleken voor nauwe verbondenheid, samenwerking, afstemming en eenheid binnen een groep.

Binnen een korte tijd ontstaat er een swingend ritme. Het vormen van een drumcirkel is een eeuwenoud ritueel en zou vele mentale, maar ook fysieke voordelen bieden. Denk aan het opheffen van angsten, spanningen en het verminderen van stress. De Djembé is het ideale instrument om te gronden. Met beide voeten op aarde te komen, het ritme te voelen in je buik en je eigen kracht te ervaren.

“Muziek maken ontspant en prikkelt de hersenen.”

Via onderstaande links kom je op verschillende sites en kun je lezen wat het maken van muziek doet met de hersenen.
Muziek en het brein – Nederlands Herseninstituut
De Hersenstichting over Muziek
Waarom muziek goed is voor ons brein.
Muzikale emoties, hoe muziek ons brein beïnvloed

Activiteit

Het is de bedoeling om collega’s groepsgewijs in het kader van ‘Revitaliseren door muziek’ de mogelijkheid te bieden om samen met behulp van percussie muziek te maken in de vrije natuur. (Indien het weer het toelaat; anders gaan we binnen letterlijk ‘aan de slag’) We beginnen met de kennismaking met de Djembé. Er is een drietal technieken die gebruikt worden waarmee een ritme gemaakt kan worden. De Bass, Slap en Tone. Er ontstaat snel een ritme. Door verschillende beats samen te spelen en door af te stemmen op elkaar vindt het geheel automatisch een balans

Frequentie

In de 1e instantie denken we eraan om dit 1 keer per maand de sessies aan te bieden en vooralsnog totaal 6 sessies.
Naar gelang behoefte kijken we hoe we deze sessies steeds meer vorm kunnen geven qua frequentie en inhoud.
Hierbij is jullie input natuurlijk van harte welkom, want zo kunnen we samen iets moois creëren.

Deelname criteria

Je komt met eigen vervoer naar de afgesproken locatie. Alle locaties zijn prikkelvrij. We hebben ons eigen materiaal dus je hoeft geen Djembé te hebben; als je die wel hebt dan mag je hem natuurlijk meenemen als je dat wilt, daar ben je uiteraard vrij in.

Beoogd effect

We kennen allemaal wel een muziekstuk of een lied of dans dat ons ontroert en waar we graag naar luisteren of kijken. Door met maken van muziek wordt het stofje dopamine aangemaakt. Dit stofje zorgt voor een gelukzalig gevoel. Als we muziek maken in groepsverband dan komt de stof oxytocine vrij. Dit is ook een geluks-stofje dat zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Het maken van muziek vormt dus cohesie in de groep en maakt veel energie en mogelijk ook emoties los. Het zorgt tegelijkertijd voor ontspanning en het is een natuurlijke manier om stress en spanningen los te laten. “Door je over te geven aan het geheel ervaar je dat het geheel meer betekent dan de som der delen.”

Help ons mee

Deze activiteit is op dit moment nog in pilot fase.

In het buitenland is al veel onderzoek gedaan naar herstel in de natuur en m.b.t. mentale blessures. In Nederland zijn hier inmiddels veel positieve ervaringen mee. Samen met ARQ- Centrum’45 doen wij hier nu ook in Nederland onderzoek naar.

Hier hebben wij jullie hulp bij nodig!

Wij willen je vragen om aan het eind van de activiteit een klein verhaaltje/blog te schrijven over jouw ervaring en kort jouw feedback te geven op de activiteit in relatie tot jouw klachten.
Je ervaring en/of feedback kun je aan ons doorsturen door hier te klikken

Kosten

Omdat de Stichting Politieveteraan deze activiteit vanuit de doorontwikkeling als een pilot oppakt, zijn er geen kosten aan verbonden. Vervoer dient wel voor eigen rekening te worden genomen. Koffie en/of thee en eventueel een broodje hamburger, gebakken ei of pannenkoek is inbegrepen.

We waarderen altijd een vrijwillige bijdragen aan de Stichting Politieveteraan. Als je wilt doneren, kun je dat doen via deze Donatie link.

Beeldmateriaal

Tijdens de activiteit worden er wellicht foto’s genomen en dat wil je die natuurlijk graag binnen jouw eigen omgeving delen.
Een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden.

De foto’s kunnen e.v. ook gebruikt worden om:
  • deelnemers beter te informeren over wat zij kunnen verwachten (website);
  • ons onderzoeksrapport op effectmeeting extra te ondersteunen (rapporten);
  • zodat wij ons verhaal goed kunnen vertellen binnen de doelgroep organisatie. (presentaties)
Gebruik van beeldmateriaal door StPV:

Voor het nemen van foto’s en/of gebruiken van deze foto’s voor publicatie doeleinden, zullen wij dit natuurlijk alleen doen met toestemming van de deelnemer(s)!
De privacy wordt hiermee gewaarborgd en het is uiteraard geen verplichting.

Hoe aan te melden

Stuur een mail naar ons Djembé team.

Wij nemen dan binnen een week contact met je op.

Privacyverklaring

Zie hiervoor ons privacy beleid via de link Privacy verklaring