Werken in de natuur

Waar?

Voor een overzicht van de actieve locaties klik je hier!

Info of aanmelden

Mail ons
revatalisering-e1610792986277

Werken in een hoog risico beroep (politie/brandweer/ambulancedienst/defensie en/of BOA domein) betekent een reële kans om geconfronteerd te worden met een veelvoud aan menselijk leed. Als mens in een hoog risico beroep sta je midden in de maatschappij en wordt verwacht dat jij klaar staat om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. Zware incidenten gaan niet in de koude kleren zitten en soms is er tijd nodig om dit een plekje te kunnen geven. Daar is gelet de maatschappelijke ontwikkelingen en capaciteitsdruk binnen hoog risico-organisaties niet altijd voldoende tijd en ruimte voor en de kans dat je een mentale blessure (PTSS, Burn-Out of overspannenheid) oploopt ligt dan op de loer.

Op basis van brede ervaring vanuit het hoog risico beroep, persoonlijk vlak maar vooral vanuit gelijkwaardigheid, ondersteunen wij vastgelopen collega’s. Of je nu hulp nodig hebt, je verder wilt ontwikkelen of zelf van betekenis wilt zijn voor een ander, iedereen is welkom!

Het herstellen is gecombineerd met het verrichten van licht werk, zogenaamde beheerswerkzaamheden, in de natuur die wij voor natuurorganisaties uitvoeren. De werkzaamheden omvatten o.a. snoeiwerk langs fiets- en voetpaden, planten van bomen, ondersteunen bij het aanleggen van openbare recreatieve gebieden en het verrichten van algemeen onderhoud aan het openbare gebied. Deze werkwijze raakt meerdere doelen zoals de helende werking gebruiken van de natuur, maatschappelijk bijdragen aan het onderhouden van onze natuur en arbeidsparticipatie in de vorm van dagbesteding of anders genaamd re-integratie activiteiten.

Voor onze deelnemers staat het herstel centraal in een veilige omgeving in de natuur samen met lotgenoten. Inmiddels hebben wij meer dan 750 collega’s laten revitaliseren. Wij hebben ervaren dat ons programma naast de reguliere therapie en re-integratie een positieve invloed heeft op het herstel.

Activiteit

In samenwerking met Staatsbosbeheer voeren wij beheerswerkzaamheden uit op locaties. Klik hier voor een overzicht

Frequentie

Afhankelijk van de locatie wordt er op werkdagen per dagdeel gewerkt in afstemming met de deelnemers.

Deelname criteria

De deelnemer zal met eigen vervoer op de afgesproken locatie moeten kunnen komen. Natuurlijk kan er met elkaar worden afgesproken om samen te rijden. De locaties zullen altijd gekoppeld zijn aan de natuur en zo prikkel arm mogelijk. De benodigde materialen zijn op de locaties aanwezig.

Beoogd effect

Het doel van deze werkzaamheden is dat je met lotgenoten, actief in de natuur bent voor herstel.

Voorwaarden

Voor deelname zal er een startgesprek plaatsvinden, met als doel te verkennen wat passend is binnen jouw hersteladvies. Bij dit gesprek zullen er nadere afspraken worden gemaakt.

Kosten

Omdat Stichting Politieveteraan deze activiteit vanuit de doorontwikkeling als een pilot oppakt zijn er geen kosten aan verbonden. Vervoer dient wel voor eigen rekening te worden genomen. Koffie/Thee/Water en af en toe iets lekkers zijn inbegrepen.

Hoe aanmelden

info@stichtingpolitieveteraan.nl