Werken in de natuur

Door StPV georganiseerd

Waar?

Voor een overzicht van de actieve locaties klik je hier!

Geplande datum

revatalisering-e1610792986277

Werken in een hoog risico beroep (politie/brandweer/ambulancedienst/defensie en/of BOA domein) betekent een reële kans om geconfronteerd te worden met een veelvoud aan menselijk leed. Als mens in een hoog risico beroep sta je midden in de maatschappij en wordt verwacht dat jij klaar staat om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. Zware incidenten gaan niet in de koude kleren zitten en soms is er tijd nodig om dit een plekje te kunnen geven. Daar is gelet de maatschappelijke ontwikkelingen en capaciteitsdruk binnen hoog risico-organisaties niet altijd voldoende tijd en ruimte voor en de kans dat je een mentale blessure (PTSS, Burn-Out of overspannenheid) oploopt ligt dan op de loer.

Op basis van brede ervaring vanuit het hoog risico beroep, persoonlijk vlak maar vooral vanuit gelijkwaardigheid, ondersteunen wij vastgelopen collega’s. Of je nu hulp nodig hebt, je verder wilt ontwikkelen of zelf van betekenis wilt zijn voor een ander, iedereen is welkom!

Het herstellen is gecombineerd met het verrichten van licht werk, zogenaamde beheerswerkzaamheden, in de natuur die wij voor natuurorganisaties uitvoeren. De werkzaamheden omvatten o.a. snoeiwerk langs fiets- en voetpaden, planten van bomen, ondersteunen bij het aanleggen van openbare recreatieve gebieden en het verrichten van algemeen onderhoud aan het openbare gebied. Deze werkwijze raakt meerdere doelen zoals de helende werking gebruiken van de natuur, maatschappelijk bijdragen aan het onderhouden van onze natuur en arbeidsparticipatie in de vorm van dagbesteding of anders genaamd re-integratie activiteiten.

Voor onze deelnemers staat het herstel centraal in een veilige omgeving in de natuur samen met lotgenoten. Inmiddels hebben wij meer dan 750 collega’s laten revitaliseren. Wij hebben ervaren dat ons programma naast de reguliere therapie en re-integratie een positieve invloed heeft op het herstel.

Activiteit

In samenwerking met Staatsbosbeheer voeren wij beheerswerkzaamheden uit op locaties. Klik hier voor een overzicht

Frequentie

Afhankelijk van de locatie wordt er op werkdagen per dagdeel gewerkt in afstemming met de deelnemers.

Deelname criteria

De deelnemer zal met eigen vervoer op de afgesproken locatie moeten kunnen komen. Natuurlijk kan er met elkaar worden afgesproken om samen te rijden. De locaties zullen altijd gekoppeld zijn aan de natuur en zo prikkel arm mogelijk. De benodigde materialen zijn op de locaties aanwezig.

Beoogd effect

Het doel van deze werkzaamheden is dat je met lotgenoten, actief in de natuur bent voor herstel.

Help ons mee

Deze activiteit is op dit moment nog in pilot fase.

In het buitenland is al veel onderzoek gedaan naar vissen in relatie tot herstel van mentale blessures. In Nederland zijn hier inmiddels veel positieve ervaringen mee. Samen met ARQ- Centrum’45 doen wij hier nu ook in Nederland onderzoek naar.

Hier hebben wij jullie hulp bij nodig!

Wij willen je vragen om aan het eind van de activiteit een klein verhaaltje/blog te schrijven over jouw ervaring en kort jouw feedback te geven op de activiteit in relatie tot jouw klachten.
Je ervaring en/of feedback kun je aan ons doorsturen door hier te klikken

Kosten

Omdat Stichting Politieveteraan deze activiteit vanuit de doorontwikkeling als een pilot oppakt zijn er geen kosten aan verbonden. Vervoer dient wel voor eigen rekening te worden genomen. Koffie/Thee/Water en af en toe iets lekkers zijn inbegrepen.

Beeldmateriaal

Tijdens de activiteit worden ook foto’s genomen en dat wil je die natuurlijk graag binnen jouw eigen omgeving delen. Een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden.

De foto kan e.v. gebruikt worden om:
  • deelnemers beter te informeren over wat zij kunnen verwachten (website);
  • ons onderzoeksrapport op effectmeeting extra te ondersteunen (rapporten);
  • zodat wij ons verhaal goed kunnen vertellen binnen de Politiewereld, de brandweer, Defensie, Ambulance, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming, etc. (presentaties)
Gebruik van beeldmateriaal door StPV:

Voor het nemen van foto’s en/of gebruiken van deze foto’s voor publicatie doeleinden, zullen wij dit natuurlijk alleen doen met toestemming van de deelnemer(s)!
De privacy wordt hiermee gewaarborgd en het is uiteraard geen verplichting.

Hoe aan te melden

info@stichtingpolitieveteraan.nl

Privacyverklaring

Zie hiervoor ons privacy beleid via de link Privacy verklaring