DOELSTELLING

Als Stichting Politieveteraan staan wij voor (ver)binding en ondersteuning. Wij doen dit door het onderlinge warme contact tussen (oud)medewerkers van politie of andere collega’s binnen hoog risico beroepen te bevorderen, in stand te houden en daarmee bij te dragen aan het gevoel trots te zijn op hun vak.

Voor ons betekent dit dat wij actief initiatieven vanuit collega’s ondersteunen passende in onze kernwaarden. Samen met ervaren collega’s organiseren wij ontspannen of actieve bijeenkomsten, ondersteunen wij de individuele collega.

Als Stichting Politieveteraan werken wij dan ook vanuit ervaringsdeskundigheid. Dit kan individueel, per team of organisatie. Er zal altijd worden gekeken naar de mogelijkheden binnen het werkveld

HOE WIJ DAT DOEN

Verbinden

Ondersteunen