Evenwicht in de organisatie:

Als organisatie in de hoog risicosector word je binnen de huidige maatschappij uitgedaagd op vele vlakken. Borgen van veiligheid in ons land, dreiging van terrorisme, liquidaties met tal van maatschappelijke gevaar zettingen, maatschappelijke onrust, politieke druk en een toenemende werkdruk in relatie tot het duurzaam inzetbaar houden van het personeel.

De leidinggevenden binnen een hoog risicoberoep worden hierin breed uitgedaagd en worden naast de operationele aansturing geacht alles te weten op personele zorg.

Als Stichting Politieveteraan hebben wij afgelopen jaren heel veel kennis verzameld op het gebied van de duurzame inzetbaarheid van personeel in de hoog risicosector. Vooral op het gebied van mentale blessures kunnen wij heel veel kennis en ervaring delen.

Dit kan door het meedenken in interne veiligheidskwesties, het oppakken van leiderschapsdilemma’s met onderbouwde bronvermelding of het inzetten van themabijeenkomsten waarbij de dialoog voor ons voorop staat.

Heb jij als leidinggevende binnen de hoog risicosector vragen of dilemma’s waarbij het thema duurzame inzetbaarheid van personeel een speerpunt is en sta je open om met elkaar te leren van prangende vraagstukken, mail ons naar: info@stichtingpolitieveteraan.nl onder vermelding van evenwicht in de organisatie.

Terug