Evenwicht in je team:

Werken in teamverband binnen een hoog risico beroep is uitdagend, onvoorspelbaar maar zeker ook dankbaar werk. Vooral het gevoel hebben dat je met elkaar maatschappelijk een steentje bijdraagt met actuele uitdagingen.

In teamverband werken brengt ook uitdagingen met zich mee met morele vragen en dilemma’s. Vragen als doen we de goede dingen en doen we de dingen goed of hoe vullen we elkaar maximaal aan zonder elkaar buiten te sluiten spelen een rol. Dagelijkse thema’s die op Social media vaak voorbijkomen. 

Hoe kunnen wij als team optimaal functioneren zonder dat de persoonlijke veiligheid in het geding staat. Een team in optimum fora kan alles met elkaar delen, kent elkaars sterke en zwakte punten en vult elkaar aan als de druk groter wordt. Natuurlijk is dit vanuit een ideale situatie, echter veiligheid in je team is van groot belang.

Als Stichting Politieveteraan bieden wij onze brede ervaring aan om mee te denken in je team. Dit kan door het geven van een presentatie, het aanbieden van een team activiteit in de natuur of gewoon in gesprek gaan met elkaar met als onderwerp het delen van knelpunten of dilemma’s.

Geïnteresseerd? Mail ons: info@stichtingpolitieveteraan.nl onder vermelding van evenwicht in je team.

Terug