Kernprincipes

De Stichting Politieveteraan is een non-profit organisatie en stelt zichzelf ten doel bij te dragen aan het wel en wee van de individuele politiemens. Vanuit deze visie werken wij met vijf kernwaarden;

ONDERSTEUNEN

1 - ONDERSTEUNEN MET BEHOUD VAN ZELFSTANDIGHEID:

Als stichting werken wij vanuit deze gedachte om zelfstandigheid te bevorderen van de individuele politiemens en afhankelijkheid te voorkomen. Of dit nu ontstaat vanuit het werk of vanuit een privésituatie, bij een verzuim- of persoonlijke ontwikkel situatie staat zelfstandig zijn gelijk aan zelf keuzes maken.

MOGELIJKHEDEN

2 - VERGROTEN VAN MOGELIJKHEDEN:

Als stichting werken wij vanuit de gedachte dat iedereen zich kan ontwikkelen en kan groeien, maar dat niet iedereen toegang heeft tot de middelen of mogelijkheden. Wij ondersteunen de individuele politie collega’s in actieve- en post actieve dienst naar grotere onafhankelijkheid. Ook willen wij de politieorganisatie actief ondersteunen door kennis en expertise breed te delen waar nodig.

VERBINDEN

3 – VERBINDEN OP BASIS VAN GELIJKWAARDIGHEID:

Als collega’s achter de stichting zijn wij actief op basis van gelijkwaardigheid. Voor ons betekent dit dat ieder mens ervaringen op doet in het leven en dat in positieve zin weer in kan zetten voor de medemens. Hierin bestaat, naast rolverdeling, geen hiërarchie en kijken wij specifiek wat nodig is in bepaalde situaties.

BETROKKENHEID

4 – BIJDRAGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID:

Doordat de Stichting Politieveteraan het platform is voor alle collega’s (actief en postactief) verbonden aan het politievak wil de stichting bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid. Dit willen wij doen door gezamenlijke acties of initiatieven op te zetten verbonden aan de locatie waar de collega’s werken of wonen. Dit kan door middel van het gezamenlijk inspelen op maatschappelijke behoeftes waarmee de onderlinge binding wordt bevorderd en het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot of vanuit re-integratie bijdragen aan maatschappelijke doelen.

DUURZAAMHEID

5 – DUURZAAMHEID ALS BASIS:

Als actieve collega’s achter de stichting hebben wij ruime ervaringen binnen het politievak. Het is dan ook niet vreemd dat wij de oplossingsgerichte drive van de politiemens als geen ander kennen. Deze drive is goed op de momenten dat het eropaan komt. Als platform achter de politieorganisatie willen wij niet in korte termijn denken maar in duurzaamheid bijdragen aan het wel en wee van de politiemens en politieorganisatie.