Samenwerking Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

revistaliseren door samen te werken aan herstel na een mentale blessure

Sinds 1899 heeft Staatsbosbeheer tot taak het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de haar toevertrouwde terreinen. Stichting Politieveteraan gebruikt de natuur voor herstel bij mentale blessures. Vanaf de start is dan ook de verbinding gezocht met Staatsbosbeheer, hetgeen heeft geresulteerd in een landelijk convenant. Hierdoor kan Stichting Politieveteraan haar activiteiten ook aanbieden aan mensen die in hun directe omgeving in de natuur willen herstellen van opgelopen mentale schade uit hun vak.

staatsbosbeheer logo

Over onze samenwerking

In 2018 zijn we samen met boswachter Hans Breeveld en Harco Bergman begonnen met een bijzonder project. We boden ondersteuning aan collega’s die mentaal geblesseerd waren. Samen werkten we aan lichte klusjes in het prachtige Kuinderbos in de Noordoostpolder en later in het Horsterwold te Zeewolde. Denk aan het snoeien van bomen, herstellen van openbare bankjes, nieuwe bomen planten, en zelfs het bouwen van kinderspeeltoestellen. Deze activiteiten brachten niet alleen rust voor de geest, maar gaven onze collega’s ook het gevoel dat ze er weer toe deden. 

Vanaf het allereerste begin merkten we dat de deelnemers elke dag in het bos een beetje meer herstelden, zonder dat ze het altijd zelf in de gaten hadden. Hun leven werd geleidelijk aan beter en sommigen van hen stapten na het hersteltraject weer met vertrouwen hun eigen werkveld in. Dit heeft onze samenwerking met Staatsbosbeheer alleen maar versterkt en geleid tot constructieve afspraken in een landelijk convenant. Inmiddels zijn we op meerdere locaties in Nederland gestart en hebben ook collega’s van andere hulpdiensten, zoals de brandweer en ambulancedienst, ons gevonden. We staan op het punt ons initiatief verder uit te breiden om nog meer mensen te kunnen helpen. Wij willen ons dat ook richten op alle collega’s die werkzaam zijn in een hoog risico beroep (first responders).

Impressie

Flevoland Zeewolde

Een combinatie van werkzaamheden die toegevoegde waarde leveren voor mens en maatschappij, en dus een positieve bijdrage leveren in eigenwaarde van de medewerker, met de rust, schoonheid en tempo van natuur.